Gode priser på trelast

Eget utslagssted for trelast gir gode priser

Trelast priser varier, men hos Byggmester Jan brattli AS er prisene alltid lave. Byggmester Jan Brattli AS har eget utsalgsted for trelast med godt utvalg og bra priser. På vårt utslagssted for trelast finner du kvalitet og konkurransedyktige priser på trelast, byggevarer og bygningsmaterialer. I tillegg til trelast selger vi byggevarer og bygningsmaterialer for isolasjon, vinduer og dører. Både private og mindre entreprenører benytter vårt utsalgslager på grunn av våre gode priser på trelast.

Kontakt Byggmester Jan brattli AS for mer informasjon om gode priser på trelast.

Trelast - skurlast, høvellast og annet treverk

Trelast er en fellesbetegnelse på skurlast, høvellast og annet treverk. Trelast kategorieseres etter dimensjon. De viktigste typene av trelast er planker, bord og rekker. Andre viktige typer av trelast er lekter, firkantbjelker og listverk. Vi har gode trelast priser.

Trelast i Norge blir sortert og solgt i dimensjoner etter Norsk Standard. Trelast blir solgt i fallende lengder, eller justert i 30 centimeters intervall. Det er viktig å være klar over at trelast er et naturprodukt. Derfor er trelast sårbart for angrep av skadedyr og andre mikroorganismer som finner næring i veden.

Byggmester
Jan Brattli AS


TLF: 750 44312

E-POST: firmapost@janbrattli.no